Begeleiden bij stress en burn-out

“De molen is door de vang”
(de zaken zijn spaak gelopen)

Bij stress- en burnoutklachten begeleid ik je bij het verlagen van stress enerzijds en bij het aanpakken van de onderliggende oorzaken anderzijds. Bij constatering van stress of burnoutklachten, werken we eerst aan herstel van lichamelijke (en/of psychische) klachten. Samen werken we aan de opbouw van nieuwe energie en de ontwikkeling van een nieuwe aanpak in stresssituaties, zowel in werk- als in privéleven. Met als doel, meer balans, vitaliteit en ruimte voor nieuwe perspectieven.

Spanning en stress horen bij het leven. Het stelt je in staat om adequaat en alert te reageren in bepaalde situaties. Stress is dan effectief. Als bij stress de oorzaak wordt weggenomen, herstel je snel en kom je weer in balans. Als stress echter een lange tijd voortduurt en er geen of te weinig rustmomenten zijn, kan het overbelasting en uitputting veroorzaken. Mogelijke signalen zijn: emotioneel en lichamelijk uitgeput voelen, moeite met inslapen, vaak wakker liggen, “leeg”, ellendig gefrustreerd en depressief voelen, snel en vaak geïrriteerd zijn, concentratieproblemen, etc.

De term burnout komt uit Amerika en betekent “opgebrand”. Daar wordt deze term gebruikt bij volledige uitputting na langdurige stress zowel voor situaties die met werk als met privé te maken hebben. In Nederland wordt de term burnout over het algemeen gekoppeld aan de werksituatie. In Nederland zien wij echter steeds meer dat mensen ook privé burnout kunnen raken. Burnout zijn is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een lange periode (soms jaren) van overbelasting. Het is dus geen ziekte en het ontstaat bij gezonde mensen die meestal goed gefunctioneerd hebben.

Ik kan je op een professionele wijze helpen. Een individueel traject start met een intakegesprek. Aan de hand hiervan maak ik een persoonlijk begeleidingsplan. Ik maak gebruik van de methodiek van Flow Wolf, een succesvolle aanpak, die ruim tien jaar geleden is ontwikkeld. Deze methodiek is pragmatisch van aard en biedt naast nieuwe inzichten, met name handvatten voor zowel het terugdringen als het voorkomen van stress- en burnoutklachten. Je krijgt opdrachten en oefeningen aangereikt die gericht zijn op het herstellen van je dagritme, het vinden van je eigen drijfveren en het bewust worden van het effect van je kwaliteiten. We besteden aandacht aan draagkracht en draaglast,  spanning en ontspanning, moeten en willen. Ook kunnen we aandacht besteden aan bijvoorbeeld assertiviteit, communicatie en conflicthantering. Weer gezond actief en vitaal zijn in werk en dagelijks leven is het resultaat. In het beginstadium van het traject, wanneer we werken aan de opbouw van nieuwe energie, kan desgewenst gebruik worden gemaakt van wandelsessies.

De begeleidingsgesprekken vinden meestal 1x per 14 dagen plaats. Later in het traject zal er tussen de gesprekken meer tijd zitten. Begeleiding bij stress en burnout duurt doorgaans minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Er vinden maximaal 15 gesprekken plaats.