Outplacement

“Dat hangt als een molensteen om zijn nek”
(Dat is een zware last)

Bij outplacement help ik je na ontslag of wanneer je met ontslag wordt bedreigd met het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van je eigen bedrijf. De aanleiding voor een outplacementtraject is vaak niet altijd even plezierig en kan gepaard gaan met veel emoties. In een outplacementtraject staan we samen stil bij je (aanstaande) ontslag, maken we de professionele balans op, op basis van vragen zoals: ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’ Aansluitend verkennen we de arbeidsmarkt en gaan we aan de slag met het aanleren van specifieke technieken om te solliciteren. Hierbij kun je denken aan het maken van een pakkende sollicitatiebrief en een representatief CV en het oefenen van sollicitatiegesprekken. Gezien de huidige arbeidsmarkt moet je echter meer doen om op te vallen. Netwerken, netwerkgesprekken, solliciteren via LinkedIn en Personal branding blijken steeds vaker meer effectief te zijn om een baan te vinden. Ik bied het je allemaal aan. In de zoektocht naar werk help ik je bij het zoeken naar een nieuwe baan, maar rijk ik je de banen niet aan. Dat betekent dat het van belang is dat je zélf uitvoerig (mee)zoekt en zélf solliciteert. Natuurlijk doe ik wel een beroep op mijn eigen netwerk.

Outplacement wordt vaak aangeboden door de werkgever in geval van een reorganisatie, wanneer er een onoplosbaar arbeidsconflict is of wanneer iemand vastloopt in zijn of haar functie. Ingeval van onvrijwillig vertrek wordt vaak de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, omdat ze denken wel weer snel een baan te vinden. Afhankelijk van de arbeidsmartk en je arbeidsverleden kun je vaak de begeleiding in een outplacementtraject goed gebruiken. Wees realistisch!

Ik kan je op een professionele wijze hierbij helpen. Een individueel traject start met een intakegesprek. In dit gesprek worden de huidige situatie en de wenselijke acties besproken. Behalve de gesprekken en huiswerkopdrachten maken een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentie en interessetest onderdeel van dit traject. Ik beschik over goede tests (die je vanachter je PC thuis kunt maken). Ik help je inzicht te krijgen in wat je wilt en kunt. Ik help je een persoonsprofiel en een actieplan te maken, zodat je in staat bent om concrete stappen te zetten.

De looptijd van een outplacementtraject is per persoon verschillend en hangt van veel zaken af. Zo kan er een kort programma worden aangeboden of een uitvoerig traject met verschillende fasen en intensieve begeleiding uitgezet worden. Een outplacementtraject duurt doorgaans minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. In principe vinden bij aanvang van het traject de gesprekken 1 x per 14 dagen plaats. Later in het traject zal er tussen de gesprekken meer tijd zitten.