E-coaching

“Wie niet wil worden, moet uit de molen blijven”
(wie zich niet aan gevaar wil blootstellen moet het ontvluchten)

Voor mensen die ver van Winterswijk wonen, geen behoefte hebben of mogelijkheden zien om frekwent persoonlijk contact te hebben en toch van mijn begeleiding gebruik willen maken, kan e-coaching een uitkomst zijn. In dat geval geef ik er de voorkeur aan wel één persoonlijk oriënterend gesprek te voeren, zodat we een beeld van elkaar hebben. Bij e-coaching kunnen we afspraken maken over de frequentie van de mailtjes, de duur van de begeleiding en uiteraard over de doelstelling. Ik hanteer geen standaardtrajecten, maar individuele afspraken.