Kosten

“Op eigen wieken drijven”
(zich volledig kunnen redden van het geld dat iemand verdient)

Kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar van belastingen. Graag informeer ik je over hoe je de kosten van een loopbaantraject kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Als particulier kun je kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel ervan het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd verband bestaan met inkomensverwerving. Voor de aftrek van scholingskosten geldt een vaste – niet aftrekbare – drempel van € 500,00. Verder is de aftrek aan een maximum gebonden van € 15.000,00 dat echter niet in alle gevallen van toepassing is. Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als scholingskosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. De studie of opleiding moet verband houden met:

  • een verbetering van je financiële economische positie
  • het behoud van de beroepspositie.

Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige begeleiding of toezicht van een derde.� (Bron Kluwer Belastinggids)